• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری صورت مالی

در نرم افزار صورت مالی حسابداری تیپ می توان در هر لحظه دلخواه و به صورت مقایسه ای صورتهای مالی اساسی را با هر سال ماقبل تهیه نمود. بدین صورت سازمان ها می توانند چکیده ای از کلیه عملیات مالی سال جاری خود را تا آخرین لحظه(بدون نیاز به بستن حساب ها) با سال قبل یا سال های قبل مقایسه و از این طریق به نقاط قوت و ضعف هر بخش از سازمان آگاهی یابند که مطابق با استاندارد شماره یک حسابداری در چند ثانیه قابل تهیه می باشد.

صورت مالی اساسی

 

  •      - طراحی بر اساس استاندارد شماره یک حسابداری.
  •      - مقایسه صورت های مالی سال جاری با هر سال ماقبل.
  •      - یادداشت های توضیحی به صورت هوشمند.
  •      - جدول استهلاک صورت های مالی.
  •      - سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد و... به صورت هوشمند.
  •  

شما با استفاده از این نرم افزار میتوانید اظهارنامه خویش را نیز در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه نمایید.

جزئیات و قیمت های : نرم افزار حسابداری صورت مالی