• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری تولیدی- کارگاهی

شرکت هایی که طی فرایندی موادی را تبدیل و ارزش افزوده ایجاد میکنند و با هدف تولید کالا یا محصول ایجاد شده اند، در رده شرکت های تولیدی قرار میگیرند.

انتخاب قیمت گذاری مناسب روی کالا تاثیر به سزایی بر فروش و درآمد شرکت های تولیدی دارد، به همین جهت نرم افزار حسابداری تولیدی تیپ با امکاناتی از قبیل تولید انبوه و سفارش کار همزمان بصورت کاملا یکپارچه، دارای محاسبه قیمت تمام شده دقیق و هوشمند و همچنین برنامه ریزی تولید است و برای فرآیندهای ساده تا پیچیده تولید مناسب میباشد.

بعنوان مثال در نرم افزار تولیدی کاربر میتواند هنگام تحویل مواد اولیه در تولید سفارش کار، کالای تحویلی را به حساب پروژه برده و حتی به صورت امانی با همان کد کالا به یک پروژه دیگر تخصیص دهد و یا برای ورود مواد اولیه به انبار میتوان به محض اینکه کالایی را در پروژه X خریداری و ارسال نمود، در حالت معمول نرم افزارهای موجود، حساب موجودی کالا را ثبت و درگیر مینماید، اما در نرم افزار حسابداری تیپ میتوان حساب پروژه را درگیر نمود و همچنین در سیستم حسابداری تولیدی کارگاهی میتوان همزمان همان کالا را با همان کد، تولید انبوه نیز نمود.

 

جزئیات و قیمت های : نرم افزار حسابداری تولیدی- کارگاهی