• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

گالری تصاویر

نمایشگاه لجستیک و حمل و نقل 1397


همایش مدیران فناوری اطلاعات (فاب) 97


کارگاه حسابداری در نرم افزار (دانشگاه پیام نور) 1397


نمایشگاه فاینکس 1398(FINEX 2020)


نمایشگاه کنگره آسیب شناسی پول و ارز و بانکداری 1397 دانشگاه الزهرا


نمایشگاه الکامپ 1398


IT-Weekend 1398