• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
 • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
 • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

این نرم افزار برای شماست، در صورتی که:

برای مدیریت همزمان و نامحدود پروژه ها در امور پیمانکاری مشکل دارید؟

میخواهید از سود و زیان پروژه ها یا هزینه های هر پروژه به تفکیک و در لحظه مطلع باشید؟

برای محاسبه و کنترل بر میزان کارکرد کارگران، نحوه عملکرد پیمانکاران با مسئله روبرو هستید؟

برای مدیریت و نظارت مصالح و مواد مصرفی هر پروژه یا خرید آن ها دچار دغدغه هستید؟

نرم افزار پیمانکاری

این شاخه از حسابداری بیشتر مورد توجه شرکت های مهندسی ساخت و سازمان هایی است که به صورت پیمانکاری قراردادهای خود را اجرا میکنند. این شرکت ها عموما با چالش‌های زیادی در بخش حسابداری مواجه میشوند. یکی از دشواری های شرکت های پیمانکاری مدیریت همزمان پروژه‌های متعدد و مختلف با شرکت‌ها و شرکای تجاری متفاوت است. چرا که مسئولیت بزرگی  را با امضای هر قرارداد‌‌، بر عهده میگیرند، مسئولیتی که با کوچکترین اشتباهی از سوی پیمانکار کلیه برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته را مختل می‌کند.

حسابداری پیمانکاری

با نرم افزار حسابداری پیمانکاری تیپ، می‌توانید پروژه‌های متعددی را بصورت مجزا تعریف کرده، انواع حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را در چندین سطوح ثابت، مراکز هزینه و تفصیلی شناور تعریف نمایید. همچنین کلیه مصالح و مواد اولیه و مصرفی را به تفکیک در انبار پروژه‌های مختلف جهت مدیریت تامین مواد و قطعات ثبت نموده و جهت سهولت کار  ارتباط اتوماتیک انبار با پروژه‌ها را برقرار خواهد نمود. در این حال امکان تعریف نامحدود دسته بندی های مختلف، تفکیک هزینه های انجام شده بر روی هر پروژه یا محصول، تعریف مراکز هزینه پیمان های مختلف و دریافت کلیه گزارشات جزیی و کلی مربوط به هر پروژه، دفاتر پروژه و سود و زیان هر پروژه را در یک حساب به صورت دقیق، کامل، هوشمند وجود دارد.

کاربر با استفاده از نرم افزار حسابداری پیمانکاری تیپ، میتواند کلیه عملیات حسابداری، دریافت و پرداخت، دفتر چک، دفتر پیش فروش و  اقساط آن و .. را به آسانی انجام داده و در حالی که اسناد حسابداری آن‌ به طور هوشمند و اتوماتیک صادر می شود. همچنین  می تواند سود هر پیمان را به صورت جداگانه محاسبه نموده و گزارش سود و زیان پیمان ها را به صورت یکجا در گزارش مرور حساب ها دریافت و به راحتی هر هزینه ای را با توجه به خرج کرد در سفارش خودش بصورت اتوماتیک منظور نماید.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

در حالت کلی نرم افزار اطلاعات ارزشمندی مانند بهای تمام شده پروژه، سود و زیان پروژه، تراز مراکز هزینه، گزارش های مورد نیاز دارایی جهت دفاتر و گزارش های متنوع دیگری را در اختیار مدیران جهت تصمیم گیری ارائه می دهد.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

دیگر امکانات:

 • تعریف نامحدود پروژه‌ها به صورت مجزا و ثبت اطلاعات آن‌ها
 • تعریف مراکز هزینه متعدد و نامحدود
 • امکان کنترل لحظه ای مطالبات تسویه نشده‌ و تسویه ‌حساب‌ها
 • امکان تعریف تنخواه‌گردان به تفکیک پروژه و ثبت هزینه‌های انجام شده در مورد آن
 • ثبت هزینه‌های مختلف مانند خرید مصالح به تفکیک پروژه، هزینه سربار، استهلاک، حقوق و دستمزد و...
 • تعریف انواع ابزار و مصالح عمرانی
 • امکان مقایسه هزینه‌ها و سود و زیان هر پروژه
 • امکان بستن و انتقال حساب پروژه‌ها
 • قابلیت جستجوی سریع پروژه‌ها
 • تعریف و دسته بندی کالا و مواد به صورت نامحدود
 • امکان تعریف نامحدود انبار و مدیریت همزمان آن هانرم افزار پیمانکاری
 • قابلیت ایجاد نقطه سفارش (کاهش موجودی انبار و نیاز به شارژ مجدد)
 • ارائه انواع مختلف گزارش ها از فاکتورها، قراردادها، دفاتر ثبتی و...
 • امکان ثبت و صدور اسناد حسابداری
 • امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک هر پروژه
 • تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران هر پروژه
 • تهیه گزارش از گردش حساب‌ها در هر پروژه
 • امکان چاپ، مدیریت و اعلام تاریخ سررسید چک ها
 • یادآوری سررسید بدهی‌ها
 • ارائه گزارش از فاکتورها، قراردادها، دفاتر ثبتی و...

 

 

 

جزئیات و قیمت های : نرم افزار حسابداری پیمانکاری